Tag Archives: ตารางเทียบน้ำหนักตัวส่วนสูง

ตารางเปรียบเทียบน้ำหนักตัวกับความสูง

ลดน้ำหนักตารางเปรียบเทียบส่วนสูงและน้ำหนักตารางเปรียบเทียบว่าเราจะต้องลดน้ำหนักหรือยัง

เป็นวิธีวัดคร่าว  ๆ  อีกวิธีที่ง่าย  แต่นิยมใช้กับผู้ใหญ่ที่มีอายุเกิน  22 ปีไปแล้ว เท่านั้นเพราะคนวัยนี้ความสูงจะคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้ว  เป็นการเปรียบเทียบน้ำหนักกับส่วนสูงว่าในส่วนสูงระดับต่างๆ  โดยมาตรฐานควรจะมีน้ำหนักตัวเท่าใดจึงจะเหมาะสม ผู้หญิงให้นำส่วนสูงมาลบ  110  ส่วนผู้ชายให้เอาส่วนสูงมาลบ  100  ค่าที่ได้คือน้ำหนักตัวที่เหมาะสมโดยประมาณ  และสามารถบวก ลบได้อีก  5

เช่น มีน้ำหนัก  54 กิโลกรัม  ส่วนสูง  160 เซนติเมตร

Continue reading