ตารางเปรียบเทียบน้ำหนักตัวกับความสูง

ลดน้ำหนักตารางเปรียบเทียบส่วนสูงและน้ำหนักตารางเปรียบเทียบว่าเราจะต้องลดน้ำหนักหรือยัง

เป็นวิธีวัดคร่าว  ๆ  อีกวิธีที่ง่าย  แต่นิยมใช้กับผู้ใหญ่ที่มีอายุเกิน  22 ปีไปแล้ว เท่านั้นเพราะคนวัยนี้ความสูงจะคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้ว  เป็นการเปรียบเทียบน้ำหนักกับส่วนสูงว่าในส่วนสูงระดับต่างๆ  โดยมาตรฐานควรจะมีน้ำหนักตัวเท่าใดจึงจะเหมาะสม ผู้หญิงให้นำส่วนสูงมาลบ  110  ส่วนผู้ชายให้เอาส่วนสูงมาลบ  100  ค่าที่ได้คือน้ำหนักตัวที่เหมาะสมโดยประมาณ  และสามารถบวก ลบได้อีก  5

เช่น มีน้ำหนัก  54 กิโลกรัม  ส่วนสูง  160 เซนติเมตร

น้ำหนักตัวปกติ  = 160 -110   = 50  กก. เป็นน้ำหนักที่ควรจะเป็น แต่สามารถบวก ลบได้  5 น้ำหนักตัวช่วงที่พอดีคือ  45 – 55 กก. ถ้าเกิน  55 กก. ขึ้นไปก็เข้าข่ายโรคอ้วนแล้วครับ

ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูงกับน้ำหนัก

ชาย

หญิง

ส่วนสูง  (ซม.)

น้ำหนัก (กก.)

ส่วนสูง  (ซม.)

น้ำหนัก (กก.)

158

51-64

150

44-55

160

52-66

153

45-57

163

54-59

155

47-59

165

55-70

158

48-61

168

57-71

160

49-63

170

59-73

163

50-64

173

61-75

165

52-66

175

63-77

168

53-67

178

64-79

170

55-70

180

66-81

173

57-73

183

68-84

175

59-75

185

70-86

178

61-77

188

72-88

180

63-79

190

74-91

182

65-81

รองเทียบกันดูนะครับความเราจะต้องลดน้ำหนักหรือยัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>